Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

2022. gada “Mālpils zivīm” spiningošanas sacensības no krasta

 2022. gada “Mālpils zivīm” spiningošanas sacensības no krasta - Mālpils zivīm

 NOLIKUMS

 
 
Sacensību mērķis
 
Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
 
Popularizēt makšķerēšanu ar spiningu 
 
                           
Laiks un vieta
 
Sacensības notiek 01.05.2022 Mālpils novada ,Mālpils , Sudas dīķi. . Reģistrācija sacensībām no plkst.7:30 līdz 7:55, Sacensību sākums 8:00.Sacensību ilgums 4h.
 
. Kontakttālrunis – Daiga Karlsone - 26006539
 
Sacensību organizators – biedrība “Mālpils zivīm”. 
 
 
Sacensību dalībnieki
 
Sacensībās piedalās individuāli dalībnieki, kuri uzrāda derīgu makšķerēšanas karti. Dalībniekus vērtē vienā grupā.
 
Dalības maksa nav jāmaksā.
 
Sacensību noteikumi
 
Sacensības notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
 
Ieskaitē tiek vērtētas visas plēsīgās zivis
 
Vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju. Līdzi var ņemt divus spiningus. Atļauts lietot spininga kātus, kuru garums nepārsniedz 3 metrus.
 
Vispārīgie noteikumi
 
Ieskaitē iet asari,līdakas un zandarti.Ja pieķeras store,saudzīgi jāpalaiž vaļā.
Uzvarētāju noteikšana
 
Uzvarētāju nosaka pēc lielākā zivju svara, vienāda svara gadījumā tiek vērtēta lielākā zivs.
 
Apbalvošana
 
Apbalvo individuālus dalībniekus vienā grupā. Tiks apbalvotas pirmās trīs vietas un lielākā zivs ar kausiem un diplomiem.
 
Sacensības rīko makšķernieku biedrība “Mālpils zivīm” .
 
PIEZĪME
 
Dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu drošību pie ūdens sacensību norises vietā.
Atpakaļ