Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Ekoloģiskā katastrofa Mālpilī

Ekoloģiskā katastrofa Mālpilī - Mālpils zivīm

 

Š. g. 30. jūnijā Mālpilī notika sevišķi bīstama ekoloģiska rakstura nelaime. Biedrība “Mālpils zivīm” saņēma satrauktu, pie Sudas upes dzīvojoša iedzīvotāja zvanu, kurš paziņoja, ka Sudas upē konstatēts liels daudzums naftas produktu. Nekavējoties devāmies pārbaudīt faktus uz Mālpils pienotavas attīrīšanas iekārtām, jo pēc iepriekšējās pieredzes zinājām, ka vienīgā vieta kur parasti pagātnē ir noticis tāda vai citāda veida Sudas piesārņojums ir tieši tur.

Un tiešām, jau no tālienes jutām griezīgu un smirdīgu pārstrādātu naftas produktu smaku. Pieejot pie upes, ieraudzījām pirmajā momentā šausminošu ainu. Sudas krasti biezā slānī bija noklāti ar mazutam līdzīgu vielu, arī ūdenszāles bija aplipušas ar to.

Pēc redzētā, par faktu nekavējoties tika informēta Mālpils novada dome, pašvaldības policija un Valsts vides aizsardzības dienests. Baidoties no tā, ka ir notiksi sevišķi liela katastrofa, nekavējoties devāmies lejā pa upi uz Sidgundu, pēc tam uz Lejciemu, taču tur, kā par brīnumu, neko sevišķi briesmīgu nekonstatējām, piesārņojums tik tālu vēl nebija nonācis. Pēc vides dienesta un glābšanas dienesta speciālistu ierašanās, tika noskaidrots, ka piesārņojumā vainīga Mālpils pienotava. Izrādās, ka mazuta sūkņu telpā šā gada 30. jūnijā tika mainīti filtri, un tā kā mazuta sūkņu telpa ir tehniski saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tad mazuts ir nonācis attīrīšanas iekārtās ar izvadi Sudas upē un tajā varētu būt nonākuši aptuveni 100 litri mazuta - mazuts sastājies upes krastos, kā arī nosēdies tās gultnē.

Valsts vides dienests uzdevis SIA "Mālpils piensaimnieks" savākt piesārņojumu un bīstamos atkritumus nodot attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam. Pēc dienesta speciālistu domām, šis piesārņojums ir būtisks un atstās sekas uz upes ekosistēmu, tāpēc Sudas upes zivju resursu zaudējuma aprēķināšanai VVD Lielīrgas RVP piesaistīs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu "BIOR".

Paldies Dreimaņu ģimenei, kura paziņoja par notikušo faktu, paldies biedrības valdes locekļiem Normundam Naglim, Normundam Ozoliņam, pašvaldības policistam Guntim Lejiņam, Mālpils pašvaldības vadībai un speciālistiem, kuri nekavējoties iesaistījās problēmas tālākā risinājumā. Cerēsim, ka Mālpils pienotavas vadība operatīvi novērsīs Sudas upes piesārņojumu un turpmāk vairs nekad nepieļaus jebkāda veida kaitējumu mūsu novada ūdeņu un zivju resursiem.

 

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

Atpakaļ