Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Gājēju tiltiņš pāri Mergupei

Gājēju tiltiņš pāri Mergupei - Mālpils zivīm

 Jau vairākkārt esam informējuši Mālpils iedzīvotājus par mūsu biedrības iecerētajām un veiktajām aktivitātēm tūrisma infrastruktūras izveidošanā Mālpils novada teritorijā, konkrēti mūsu izstrādātā kājāmgājēju tūrisma maršruta “Jaunatklātā Mālpils” “iedzīvināšanai” dabā, piesaistot ES fondu līdzekļus. Atgādināšu maršruta trases virzību: Sauleskalns – Vīnkalniņš - Mālpils muižas parks (ar iespēju apmeklēt muižu) - Sporta iela ar ozolu aleju - Vidusskola ar sporta kompleksu -Evanģēliski luteriskā baznīca-Mālpils viduslaiku pilskalns-pilskalna pakājē esošais avots-gājēju tiltiņš pāri Mergupei - dabas taka līdz Skulmju dzimtas īpašumiem - dižozols pie “Mergupēm”.Piesaistot ES Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzekļus. 2013. gadā izdevās realizēt projektu dabas takas izveidei gar Mergupes kreiso krastu, ko tagad masveidā iecienījuši gan mālpilieši, gan Mālpils viesi.

 

Nupat, piesaistot šī paša fonda līdzekļus vairāk nekā 23000 EUR apmērā, kā arī Mālpils novada domes līdzfinansējumu aptuveni 4500 EUR apmērā izdevās realizēt projektu ar nosaukumu “Pieejamības nodrošināšan tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturskiem un dabas objektiem” kopsummā uz 28310.46 EUR. Šī projekta ietvaros izbūvēts gājēju tilts pāri Mergupei Mālpils pilskalna pakājē, atrakts avotiņš un izveidota ozolkoka avota ūdens tvertne, izbūvēta laipa pāri avota “izgrauztajai” graviņai, izveidota kājāmgājēju laipa no avota līdz tiltam. Šos darbus, pateicoties nesen izveidojušam zemes sasalumam, izdevās paveikt līdz Ziemassvētkiem, tāpēc uzskatīsim, ka tā mālpiliešiem ir Ziemassvētku dāvana no mūsu biedrības biedriem.

 

 

 

Daudzi noteikti ir ievērojuši uzstādītos stendus maršruta gaitā. Uz tiem paredzēts novietot planšetes ar aprakstiem par maršruta gaitā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, konkrēti – Sauleskalnā, pie Vīnkalna avota, pie Mālpils pienotavas, muižas parkā, pie vidusskolas, pie baznīcas, Mālpils pilskalna, pie gājēju tilta, pie Skulmju mājām un pie Mergupju dižozola. Vienlaicīgi ar stendu gatavošanu un uzstādīšanu top arī koka virziena norādes, kuras tiks uzstādītas visa maršruta trases gaitā. To spēsim panākt tāpēc, ka realizēsim mūsu sagatavoto un apstiprināto projektu ar nosaukumu “Tūrisma objektu informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā” ar kopējo summu 7394.97 EUR apmērā pilnībā no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem. Šī tūrisma maršruta “iedzīvināšanai” un EZF līdzekļu piesaistei vēl esam sagatavojuši un iesnieguši izvērtēšanai vēl vienu projektu ar nosaukumu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavošana un uzstādīšana Mālpils novadā”. Šī projekta ietvaros paredzam visā tūrisma trases garumā uzstādīt 50 neliela izmēra planšetes ar tūrisma maršruta gaitā sastopamo koku, krūmu, augu, dzīvnieku, zivju, putnu krāsainiem attēliem un aprakstiem, kā arī uzstādīt 10 koka atkritumu urnas vietās, kur ierīkotas gājēju atpūtas vietas. Pirmajā instancē šis projekts ieguvis pozitīvu atzinumu, ļoti ceram arī uz LAD pozitīvu galīgo lēmumu.

 

 

Lai tūrisma aktivitātes kā tādas reāli uzsāktos, tās ir jāorganizē, jāvada, jāreklamē (jāmenedžē), biedrībai pašai tādu resursu nav, vēl jo vairāk – mums ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ar saimnieciskām lietām, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu par naudu mēs neesam plānojuši nodarboties. Tāpēc, lai reāli uzsāktu šo tūrisma menedžēšanas procesu, esam griezušies pie Mālpils vidusskolas kolektīva ar lūgumu turpmāk, piesaistot pedagoģiskos kadrus un vecāko klašu skolēnus, uzņemties šo darbu. Mālpils vidusskolas vadība, kā arī novada dome šādu ieceri ar entuziasmu atbalstīja, izstrādāja jaunu izglītības programmu, kas saistīta ar tūrismu un novadpētniecību un tuvākajā domes sēdē to apstiprinās. Šīs izglītības programmas ietvaros jau no nākošā gada janvāra vecāko klašu skolēni iegūs zināšanas un iemaņas tūrisma un novadpētniecības jomās, iegūs iespēju praktiski kā gidi vadīt ekskursijas, kādi varbūt izvēlēsies turpmāk studēt ar šīm jomām saistītās augstākās izglītības iestādēs. Šādā sakarā, lai visu minēto nodrošinātu, vienojāmies ar skolas vadību nodot ilgtermiņa lietošanā vidusskolai visu mūsu īpašumā jau esošo un turpmāk iegūstamo tūrisma infrastruktūru.

 

 

Turpmāk, lai attīstītu tālāk jau sasniegto tūrisma jomā, esam iecerējuši vairākas aktivitātes, ko ceram sasniegt nākošajos 6-7 gados, kad tiks apstiprinātas jaunās ES struktūrfondu izmantošanas programmas. Pie vienas idejas jau strādājam tagad un gatavojam dokumentus projektam, kas paredz uzstādīt Sauleskalnā metāla skatu torni aptuveni 20 m augstumā.

 

 

Nobeigumā gribētu vēl izteikties par sekojošo: Caur projektiem esam ieguvuši ievērojamu tūrisma maršruta infrastruktūru, kurai ir nepieciešama uzraudzība, kas prasa arī zināmus uzturēšanas līdzekļus. Pašai biedrībai šo līdzekļu praktiski nav, mēs no veiktajām aktivitātēm praktiski nekādu sevišķu labumu negūstam, tāpēc zināmu materiālu atbalstu esam saņēmuši no Mālpils novada domes, pašas biedrības biedri sabiedriskā kārtā piedalās pie kādiem remontdarbiem vai sakopšanas darbiem, liels paldies “nūjotoju” grupas dāmām, kuras uzņēmās šefību pār dabas taku, paldies vidusskolas skolotājai Guntai Bahmanei, kas “labo darbu nedēļas” ietvaros ar saviem audzēkņiem veica dabas takas sakopšanas darbus. Mums visiem jāapzinās, ka to, ko mēs esam ieguvuši un vēl iegūsim, tas viss ir un būs mūsu kopīgs īpašums, pret to kā tādu arī būtu attiecīgi jāizturas un jāsargā, lai tas kalpotu mums visiem vēl ilgi. Un te liela loma var būt vecākiem un skolu pedagogiem.

Biedrības „Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs
Vladislavs Komarovs
 

Atpakaļ