Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Lielā talka 2015 Mālpilī

Lielā talka 2015 Mālpilī - Mālpils zivīm

Nu jau tradicionāli aprīļa beigās visā Latvijā dažādi cilvēki, organizāciju biedri un iestāžu vai uzņēmumu darbinieki, atsaucoties vislatvijas Lielās talkas organizatoru aicinājumam, vienojas kolektīvi vai pa vienam doties uz sev zināmām vietām, lai tās sakoptu tā, lai būtu prieks gan sev, gan visai sabiedrībai.

Nebija izņēmums arī mūsu biedrība “Mālpils zivīm”. Uz mūsu valdes aicinājumu 17.04. biedru kopsapulcē un sludinājumu biedrības mājas lapā, atsaucās un 25. aprīlī uz Lielo talku ieradās 48 biedrības biedri, to ģimenes locekļi un atbalstītāji. Laiks bija padevies ļoti labs, tāpēc izdevās paveikt daudz labu darbu.

Tika savākti atkritumi viscaur gar Mālpils HES, Mālpils centra un Rikteres HES ūdenskrātuvēm, Vibrokas un Sidgundas parku teritorijās,

likvidēts krūmu aizaugums Mālpils peldētavas teritorijā,

atbrīvota avotiņa teritorija no krūmiem un kaltušiem kokiem pie jaunā gājēju tilta pāri Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē

un Rikteres parkā,

atjaunota laipa makšķerniekiem Mālpils centra ūdenskrātuves stāvajā krastā pie daudzdzīvokļu mājām,

talcinieki palīdzēja arī uzstādīt jaunās planšetes un stendus biedrības izveidotajā ~ 8 km garajā tūrisma takā. Kā pateicību par padarīto darbu talkas beigās bijām noorganizējuši arī kopējo medījumu zupas vārīšanu, par ko lielu paldies izsaku mūsu biedriem Aivaram Misiņam, Imantam Kursišam un Jānim Kuzmanam.

Liels paldies arī visiem pārējiem talciniekiem, kas atrada laiku ierasties un palīdzēt sakopt mūsu biedrības apsaimniekojamās teritorijas. Paldies arī nūjotāju klubiņa dāmām, kuras atrada iespēju vēl pirms talkas sakopt mūsu dabas taku. Par to, kā mums veicās vairāk var pārliecināties arī mūsu mājas lapas fotogalerijās.

 

Valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

Atpakaļ