Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Mālpils makšķerniekiem veiksmīgs 2013.gads

Mālpils makšķerniekiem veiksmīgs 2013.gads - Mālpils zivīm

 

 

Tā kā esam kopskaitā vairāk nekā 100 biedri un mūsu aktivitātes un darbības rezultāti skar praktiski jebkuru mālpilieti, šajā rakstā mēģināšu pēc iespējas īsāk informēt par tiem arī pārējo sabiedrību, kurai varētu būt interese šajā sakarībā.
 

BĒRNU NOMETNES Lielākais darbs, ko valde un biedrības atbalstītāji bija veikuši – bērnu 3 dienu vasaras nometnes sagatavošana un novadīšana pagājušā gada 26.-28. jūlijā Brūnu HES teritorijā, kura kopumā izmaksāja 1593.89 Ls. Šeit iekļauti izdevumi bērnu ēdināšanai, administratīvajiem izdevumiem, kancelejas precēm, balvām, saimnieciskiem izdevumiem, degvielai. Visi iesaistītie organizatori par darbu algu nesaņēma, visi strādāja sabiedriskā kārtā. Kopā nometnē piedalījās 32 bērni, 10 organizatori, 5 vieslektori. Par nometni bija ļoti liela interese gan no mūsu pagasta, gan no citu Latvijas reģionu vecāku puses. Par nometnes norisi mēs jau stāstījām pagājušajā gadā, tāpēc šoreiz pāriesim pie nākošā: ES FONDU LĪDZEKĻU APGUVE ZIVSAIMNIECĪBAS FONDS (EZF) Pagājušajā gadā saņēmām finansējumu projektam ar nosaukumu “Dabas un tūrisma kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”, kas paredzēja izveidot gājēju taku gar Mergupes kreiso krastu virzienā no Mālpils viduslaiku pilskalna līdz nekustamajam īpašumam „Mergupes” (mācītājmuižai) 6.5 km garumā, tā realizācijai tika piešķirti naudas līdzekļi 19 556.24 Ls apmērā. Darbi tika uzsākti 2013. gada pavasarī, takas trases garumā tika izzāģēti krūmi, mazvērtīgie un kritušie koki, ierīkotas laipas mitrās vietās, izbūvēti tiltiņi pāri gravām, skatu laukumi Mergupes stāvkrastos, norādes uz dabas un kultūrvēsturiskiem objektiem, ierīkots informācijas stends, atpūtas soliņi. Šo taku tagad masveidā izmanto kā makšķernieki, tā arī daudzi tūristi, dabas mīļotāji, skolēni, daudzi Mālpils iedzīvotāji un viesi; Pagājušajā gadā bijām sagatavojuši vēl vienu projektu ar nosaukumu „Biedrības „ Mālpils zivīm” darbības mērķu funkcionālā nodrošināšana”. Šis projekts paredzēja biedrības vajadzībām iegādāties 8 laivas un Brūnu HES teritorijā izbūvēt ūdensapgādes sistēmu no Mergupes pretējā krasta avotiņa līdz bērnu nometnes telšu pilsētiņai un ēdināšanas nojumei. Projekta koptāme 5672 Ls. 2013. gada rudenī saņēmām lēmumu, ka šim projektam finansējums piešķirts pilnā apmērā. Patlaban esam saņēmušu finansējumu pilnā apmērā un samaksājuši par laivām, kas jau ir gatavas, atliek tikai tās atvest uz Mālpili, reģistrēt tās VP, apdrošināt, katrai laivai piestiprināt materiāli atbildīgo personu, izvietot tās pie mums pieejamiem ūdeņiem. Jau maija mēnesī biedru un citu interesentu rīcībā tiks piedāvātas 8 laivas, kas būs izvietotas Mālpils centra, Mālpils HES, Brūnu HES, Rikteres HES, kā arī Suntažu ūdenskrātuvēs. Arī ūdensapgādes sistēmas ierīkošana pie Brūnu HES ir uzsākta, līdz ar to 2014. gada vasaras nometnes organizācija jau būs daudz augstākā līmenī. EZF fonda līdzekļu piesaistei pagājušajā gadā bijām sagatavojuši un iesnieguši vēl vienu projektu ar nosaukumu „Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem”. Šis projekts paredzēja izbūvēt kājāmgājēju tiltu pāri Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē, kā arī labiekārtot pilskalna pakājē esošā avotiņa teritoriju. Projekta koptāme 19910 Ls. Esam saņēmuši paziņojumu, ka projekts apstiprināts. Tā realizācija ir jau uzsākta, ir noslēgts līgums par tilta projektēšanu un būvniecību. Visa projekta realizācijas pabeigšana paredzēta š. g. oktobrī. Projekta realizācijas rezultātā tiks izbūvēts metāla gājēju tilts pāri Mergupei, tiltiņš pāri pilskalna pakājē esošā avota “izgrauztajai” graviņai, pats avots attīrīts no smilšu sanesumiem, ierīkota avota ūdens ozolkoka tvertne, ierīkota taka gar Mergupi līdz jaunajam tiltam.

Atpakaļ