Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Pabeigts kārtējais tūrisma objekts

Pabeigts kārtējais tūrisma objekts - Mālpils zivīm

 

 

31.07.2015. tika pabeigts biedrības “Mālpils zivīm” vēl pagājušajā gadā sagatavotais un LAD apstiprinātais projekts ar nosaukumu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavošana un uzstādīšana Mālpils novadā”, kura ietvaros, piesaistot Eiropas Zivsaimniecības Fonda (EZF) līdzekļus, bija paredzēts uzstādīt ~ 8 km garā biedrības izveidotajā tūrisma maršruta trasē stendus ar planšetēm, uz kurām būtu izvietota informācija par maršruta gaitā sastopamajiem kokiem, krūmiem, augiem, to attēliem un aprakstiem, Mergupē dzīvojošajām zivīm, to aprakstiem, makšķerēšanas noteikumiem, par piemērojamiem sodiem attiecībā uz šo noteikumu pārkāpējiem, par Mergupes krastos sastopamajiem zvēriem un putniem, kā arī visa maršruta gaitā izgatavot un uzstādīt atkritumu urnas.

 

Projektu jau priekšlaicīgi esam ieviesuši dzīvē un jebkurš interesents to tagad var aplūkot dabā. Ir izgatavoti un uzstādīti 50 stendi un 10 atkritumu urnas, projekta izmaksas sastādīja nepilnus 4000 EUR. Esam gandarīti, ka praktiski visas ieceres, kas saistītas ar tūrisma maršrutu, pateicoties ES struktūrfondiem, kā arī Mālpils novada pašvaldības atbalstam, ir realizējušās dzīvē. Aicinu visus Mālpils novada iedzīvotājus un viesus izmantot izdevību doties kopā ar bērniem un citiem ģimenes locekļiem pa maršrutu, kas sākas Sauleskalnā un beidzas pie Mergupju dižozola.

Pateicoties Mālpils novada atbalstam, esam saņēmuši arī nelielu finansējumu šī maršruta uzturēšanas vajadzībām – zāles un krūmapaguma izpļaušanai, maršruta trasē sastopamo objektu remontam, atkritumu savākšanai u.c. T.k. tagad visas trases gaitā tiks izvietotas atkritumu urnas, aicinu apmeklētājus būt apzinīgiem un savus atkritumus izmest tajās.

Šogad tiks uzsākts jauns ES struktūrfondu apguves 7 gadu cikls. Mēs, protams, arī centīsimies iesaistīties šo fondu līdzekļu apguvē, īpašas cerības liekam uz LEADER pieejas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem. Ir arī konkrētas idejas, it īpaši tās saistās ar Sauleskalna inrastruktūras attīstību. Bet par to - nākamajos rakstos.

 

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs
 

       

 

 

 

Atpakaļ