Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Realizēts kārtējais tūrisma projekts Mālpilī

Realizēts kārtējais tūrisma projekts Mālpilī - Mālpils zivīm

31.03.2015. tika pabeigts un 28.04. nodots ekspluatācijā biedrības “Mālpils zivīm” vēl pagājušajā gadā sagatavotais un LAD apstiprinātais projekts ar nosaukumu “Tūrisma objektu informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā”, kura ietvaros, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļus, bija paredzēts uzstādīt ~ 8 km garā biedrības izstrādātā tūrisma maršruta trasē stabus ar virziena norādēm, stendus un uz tiem izvietotām planšetēm ar informāciju par maršruta gaitā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. Atgādināšu maršruta trasi: Sauleskalns - avotiņš pie Vīnkalna – Mālpils dabas parks – Mālpils profesionālā vidusskola – Sporta iela ar ozolu aleju – Mālpils vidusskola – Mālpils evanģēliski luteriskā baznīca – Mālpils viduslaiku pilskalns – jaunais gājēju tilts pāri Mergupei – Mālpils dabas taka gar Mergupi līdz Otto Skulmes dižozolam pie “Mergupēm”. Visā trases garumā tika uzstādīta viena liela (3X2 m) planšete ar informāciju par Mālpilī atrodamajiem tūrisma objektiem, divas planšetes (1 x 2m) ar kartēm, kurās attēloti tūrisma maršruti kājāmgājējiem un riteņbraucējiem,

planšetes ar informāciju par maršruta gaitā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, 10 neliela izmēra (A4) planšetes par maršruta gaitā satopamajiem kokiem, kā arī 15 stabi ar virziena norādēm.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja nepilnus 7400 EUR. Sakarā ar to, ka mūsu biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, projekts pilnībā tika nofinansēts no ELFLA līdzekļiem un pašu līdzfinansējums nebija vajadzīgs. Lielu paldies izsaku Mālpils novada pašvaldības darbiniecēm Esmeraldai Tālei un Ievai Paulovičai, kuras atrada laiku un paveica ievērojamu darbu, palīdzot mums sagatavot uz planšetēm izvietojamo informāciju un atbilstošo dizainu.

Jau iepriekšējā rakstā, kurā informēju par biedrības realizēto projektu kājāmgājēju tilta izbūvei pāri Mergupei, aicināju sabiedrību, it īpaši bērnu vecākus, apzināties, ka caur ES struktūrfondiem izveidotā tūrisma infrastruktūra būs mūsu kopējais īpašums, uz kura bāzes Mālpils vidusskolas bērni varēs apgūt jaunu mācību programmu, kas saistīta ar tūrisma specialitāti, tāpēc tā būtu maksimāli saglabājama un aizsargājama no bojāšanas un vandalisma. Un tieši šis apstāklis mūs īpaši sarūgtināja, kad naktī pirms projekta nodošanas nācās konstatēt, ka atradās tādi jaunieši, kas alkohola reibumā apzināti izdemolēja vienu no stendiem un iemeta to muižas dīķi.

Vēl jo vairāk – šie jaunieši bija tieši Mālpils vidusskolas audzēkņi. Šajā sakarībā izsaku vislielāko atzinību Valsts policijas darbiniekiem, kuri operatīvi atsaucās uz mūsu lūgumu palīdzēt atrast vainīgos un ar kinologu palīdzību, izmantojot suņus un Mālpils profesionālās vidusskolas videonovērošanas kameras, jau nākošajā rītā “pa karstām pēdām” atrada vainīgos.

Liels paldies arī Mālpils pašvadības policistam Guntim Lejiņam, kurš kopā ar valsts policijas darbiniekiem aktīvi iesaistījās vainīgo meklēšanā. Ļoti ceru, ka šis atgadījums nepaliks nepamanīts no Mālpils vidusskolas un Mālpils pašvaldības vadības puses un tiks veikti prifilaktiski pasākumi, lai tādi gadījumi vairs neatkārtotos.

Runājot par tālākām darbībām, ko veiksim tūrisma infrastruktūras attīstībā, varu informēt sabiedrību, ka ir apstiprināts vēl viens mūsu biedrības sagatavotais projekts ar nosaukumu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavošana un uzstādīšana Mālpils novadā”. Šī projekta ietvaros tiks uzstādītas 50 neliela izmēra (A4) planšetes visā dabas takas garumā ar tur sastopamo koku, krūmu, augu, zivju, dzīvnieku un putnu aprakstiem, kā arī izgatavotas un uzstādītas 10 atkritumu urnas.

Projekta izmaksas sastādīs nepilnus 4000 EUR, projektu paredzēts pabeigt līdz 01.07.2015. Līdz ar to, visumā tiks realizēta ideja par tūrisma maršruta iedzīvināšanu Mālpils novadā. Vēl jau ir idejas, kas saistītas ar Sauleskalna, Mālpils ūdenskrātuvju krastu un Mālpils muižas parka infrastruktūras attīstību, bet tās varētu mēģināt realizēt nākošajos 7 ES struktūrfondu programmēšanas gados. Šodien mums paliek vēl neatbildēti jautājumi - vai mēs to gribēsim?, vai Mālpils sabiedrībai tas viss ir vajadzīgs?

 

 

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

Atpakaļ