Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Vasaras nometne "ASARĪTIS" 2014

Vasaras nometne "ASARĪTIS" 2014 - Mālpils zivīm

 

Arī šogad, nu jau piekto gadu pēc kārtas Mālpils novadā pie Brūnu HES notika bērnu un jauniešu nometne jaunajiem makšķerniekiem „ASARĪTIS”, uz kuru ieradās 47 bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem gan Mālpils novada, gan no citiem Latvijas novadiem. No 18. jūlija līdz 20. jūlijam gan zēni, gan meitenes dzīvoja telšu pilsētiņā pie Brūnu HES, ne tikai pavadot laiku vakara un rīta copēs, bet arī uzklausot pieredzējušu makšķernieku, valstī pazīstamu makšķerēšanas sporta pārstāvju padomus, vārot pašu saķerto zivju zupu, piedaloties dažādās atraktīvās sacensībās, vizinoties motorlaivā.

 

Praktiskās nodarbības zivju resursu aizsardzībā vadīja Latvijā labi pazīstamais dabas pētnieks, ihtiologs Māris Olte. Viņa vadībā nometnes dalībnieki pie “Mergupsalu” īpašuma Mergupē no upē un tās krastos esošiem akmeņiem krāva upes aizsprostjoslas, kas ļāva izveidot padziļinātus upes posmus, kur zivīm slēpties, šo aizsprostu radītās krāces turpmāk veicinās arī skābekļa pieplūdi upes ūdenī, dažādu mikroorganismu vairošanos, līdz ar to arī zivju barības bāzes palielināšanos.

Kastinga un mušiņmakšķerēšanas pamatelementu apmācību veica Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas prezidents Gundars Kurzemnieks un viceprezidents, slavenais makšķerēšanas sporta pārstāvis Jānis Stikuts. Par zivju iebarošanu stāstīja un praktisko nodarbību vadīja Siguldas veikala “Copes nams” darbinieks Jānis Greiškans, atraktīvas sporta nodarbības vadīja Brūnu HES īpašniece Vineta Jonīte ar saviem palīgiem, kā arī mūsu novadā dzīvojošā Andersonu ģimene no Sidgundas. Visas trīs dienas kopā ar bērniem dzīvoja mūsu biedrības biedri, kuri instruēja jaunos makšķerniekus pludiņ makšķeru komplektācijā un praktiskajā makšķerēšanā ar to. Bērni tradicionāli piedalījās pludiņmakšķerēšanas un kastinga elementu (vizuļa mešana mērķī) sacensībās. Visas makšķerēšanas un kastinga aktivitātes tika atspoguļotas sacensību protokolos, uzvarētāji saņēma diplomus un vērtīgas balvas – makšķerkātus, spoles, tīkliņus, kastes, kur glabāt makšķerēšanas piederumus – āķus, auklas, pludiņus, sviniņus, vizuļus u.c.

Šādas nometnes organizēšana ir diezgan darbietilpīgs un dārgs pasākums, tāpēc tās nodrošināšanā bija jāiesaista daudzus palīgus un sponsorus. Atšķirībā no citiem gadiem, kad visi nometnes darbinieki veica brīvprātīgā darba pienākumus, par to atlīdzību nesaņemot, šogad beidzot varējām par darbu arī samaksāt. Lieta tāda, ka par mūsu aktivitātēm uzzināja LR Saeimas deputāti un atrada par iespēju pagājušā gada budžeta grozījumos piešķirt Mālpils novada pašvaldībai 5000 EUR, ar mērķi atbalstīt mūsu nometnes aktivitātes. Izsaku vislielāko atzinību un pateicību nometnes vadītājai Guntai Bahmanei, nometnes vadītājas palīgiem Imantam Andersonam, Jurim Lielmežam, Andrim Upeniekam, kuri ikdienā palīdzēja bērniem praktiskajā makšķerēšanā, Guntim Lejiņam un Edgaram Komarovam, kuri gādāja par bērnu drošību un nometnes iekšējo kārtību, par nometnes praktiskā aprīkojuma nodrošināšanu un vides aizsardzības nodarbībām pateicība valsts vides sabiedriskajam inspektoram Saulim Mihelsonam, par bērnu savlaicīgu ēdināšanu – Gunāram Krūmiņliepam un Inesei Jonānei, par nometnes dalībnieku veselības stāvokļa uzraudzīšanu – Mālpils sociālās aprūpes centra medmāsai Jevgēnijai Komarovai, par nometnes notikumu iemūžināšanā gan foto gan video materiālos pateicība Evijai Krūkai un Nilam Miezim. Par nometnes teritorijas appļaušanu un krūmu izgriešanu paldies SIA “JM Transport” darbiniekiem.

Valde izsaka lielu paldies par naudas līdzekļu piešķiršanu mūsu sponsoriem – LR Saeimai un Mālpils novada domei, „Brūnu HES” īpašniecei Vinetai Jonītei, par nometnes karoga izgatavošanu paldies Didzim Putniņam, par balvu nodrošināšanu nometnes dalībniekiem – “Salmo” veikalu tīklam, personīgi – Normundam Grabovskim, Gundaram Kurzemniekam un SIA “SIA “PREMIUM CONSUPING” īpašniekiem, par ēsmas tārpiņu un slieku piešķiršanu - Siguldas veikala „Copes nama” īpašniekam Mārim Nuķim un “Mālpils biotehnoloģiju centra” īpašniekiem – Pulturu ģimenei, par zivju iebarošanas maisījumu piešķiršanu - SIA „KG Latvija” un personīgi Kristīnei Lārmanei, par nometnes dalībnieku formām - SIA „Ervitex” īpašniekiem - mūsu novadā dzimušajiem brāļiem Vilnim un Mārim Lāčiem, lielu paldies pelnījuši arī uzaicinātie lektori Māris Olte, Jānis Greiškans un Jānis Stikuts, kuri atrada laiku un iespējas, lai bez maksas dalītos savā pieredzē un prasmēs ar bērniem. Paldies Vinetai Jonītei, Vitoldam Vuļam un Jānim Lūkinam, kas laipni atļāva izmantot savus nekustamos īpašumus mūsu nometnes aktivitāšu nodrošināšanai. Paldies par garšīgajiem ēdieniem SIA „Žaks-2” un ēdnīcas vadītājai Ilonai Dreimanei.

Protams, nometnes bērni arī makšķerēja un viņu lomi tika svērti un vērtēti pēc starptautiskās lomu uzskaites sistēmas, punktus piešķirot gan par kopējo zivju skaitu gan par kopējo svaru.

  

Makšķerēšanas sacensību rezultāti jaunākajā vecuma grupā

 

Vieta Uzvārds Vārds kopvērtējums (punkti) lielākā_zivs
1 Jonāne Megija 271 640
2 Azanda Margrieta 205  
3 Taubers Żaks 183  
4 Silarājs Gustavs 161 390
5 Kaupuža Rēzija 140  
6 Lejiņš Pauls 137  
7 Krastiņš Dāgs 134 435
8 Liepa Fēlikss 98 400
9 Zaķis Raivis Kristiāns 62  
10 Paukšte Gustavs 59  
11 Garā Paula Olimpija 54  
12 Bičkovskis Ričards 46  
13 Lūkins Gustavs Jānis 44  
14 Mihelsons Grants 43  
15 Liepa Fēlikss 27  
16 Jenne Marko 24  

 

Makšķerēšanas rezultāti vecākajā vecuma grupā

 

Vieta Uzvārds Vārds kopvērtējums (punkti) Lielākā zivs
1 Atruškevičs Georgs 566 410
2 Kaupužs Ričards 361  
3 Liepa Kristofers 353 310
4 Deņisovs Armands 327 540
5 Jankovskis Trents Natans 190  
6 Bērziņš Rihards 179  
7 Lukačs Ronalds 165  
8 Rakuzovs Adrians 151 250
9 Petrakovs Mareks 145  
10 Silnieks Raivo 120  
11 Gavris Elgars Edgars 116 255
12 Petrovskis Edvards 94 220
13 Korsaks Harijs 83  
14 Lejiņš Mārtiņš 75  
15 Rozentāls Francis 75  
16 Zvirgzdiņš Renārs 62 185
17 Kokmanis Jānis 60  
18 Ozoliņš Alens 47  
19 Petrovs Kristaps 41  
20 Eglītis Markuss 27  
21 Ambergs Daniels 21  
22 Eigims Aleksis 20  
23 Bērziņš Sandis 18  
24 Lūkins Gustavs Jānis 9  

 

Makšķerēšanas rezultāti meiteņu grupā 

 

Vieta Uzvārds Vārds kopvērtējums (punkti) Lielākā zivs
1 Andersone  Evija  563 430
2 Bērziņa Sabīne  146 360
3 Miķelsone Elīna  78  
4 Mihelsone Eimija  76  
5 Rozentāle Beatrise   73  
6 Zandberga Sanija  67  
7 Kuriņa Zane  45  
8 Dzene Evija  15  

 

Vairāk foto atrodami šeit 

 

Atpakaļ