Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Leader projekta ietvaros realizēts apjomīgs tūrisma maršruts Mālpilī

Leader projekta  ietvaros realizēts apjomīgs tūrisma maršruts Mālpilī - Mālpils zivīm

Lai nodrošinātu LEADER pieejas izmantošanu reālām un taustāmām lietām lauku apvidos, t. sk. Latvijas pagastos un novados, ES ir nodibinājusi 2 fondus, no kuriem var saņemt finansējumu samērā nelielu, taču lauku vietējai sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanai. Tie ir: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF). Lai varētu izmantot šo fondu līdzekļus Latvijā, savulaik tika izstrādāta un apstiprināta Latvijas lauku attīstības programma 2007. - 2013. gadam, kuras darbība nu jau beigusies, nupat šāda programma stājusies spēkā jau nākamajiem 7 gadiem un tās ietvaros lauku aktīvāko iedzīvotāju vidū notiek diskusijas, kādām prioritātēm tad izmantojami šo fondu līdzekļi, kuru apjoms lēšams pat divreiz lielāks, nekā iepriekšējā programmēšanas cikla ietvaros piešķirtais finansējums.

Šajā rakstā gribu padalīties savā pieredzē, kā izmantojot LEADER piedāvātās iespējas, mums izdevās realizēt apjomīgu un kompleksu ideju par tūrisma maršruta iedzīvināšanu Mālpils novadā. Es pārstāvu sabiedriskā labuma organizāciju – biedrību “Mālpils zivīm”, kuras darbības pamatā ir definēti astoņi mērķi, t. sk. mērķis: “Veicināt tūrisma attīstību Mālpils novadā”. Lai reāli uzsāktu šī mērķa iedzīvināšanu, sākām ar ideju par to, ka mūsu pagastā ir divas upes Suda un Mergupe ar skaistiem, gleznainiem krastiem, kurās ir bagātīgi un daudzveidīgi zivju krājumi, t. sk. strauta foreļu populācija Mergupē, tāpēc šāds apstāklis būtu izmantojams ne tikai makšķerēšanas sporta un tūrisma vajadzībām, bet arī dabas tūrisma attīstībai Mālpilī. Šādā sakarībā 2012. gadā sagatavojām un iesniedzām izvērtēšanai ES Zivju fonda līdzekļu piesaistei projektu ar nosaukumu „Dabas un tūrisma kājāmgājēju takas izveide gar Mergupi”, kurš arī tika apstiprināts un tā realizācijai piešķirti nepilni 20000 lati. Projekts reāli dzīvē tika realizēts 2013. gada septembrī, tā ietvaros tika izveidota 6.5 km gara kājāmgājēju taka gar Mergupi, tā attīrīta no krūmu aizauguma, kritušiem, mazvērtīgiem kokiem, uz tās ierīkotas laipas, tiltiņi pāri gravām, atpūtas vietas, skatu laukumi Mergupes stāvkrastos.

   

Šī projekta veiksmīgā realizācija dzīvē iedrošināja mūs pievērsties nākošai, jau daudz drosmīgākai idejai: Mūsu pagasts un Māpils ciems ir bagāts ar daudziem kultūrvēsturiskiem objektiem, t. sk. ar vairākiem valsts aizsardzībā esošiem arhitektūras un dabas objektiem, kuri atrodas Mālpils ciema administratīvā centra robežās. Kā būtu, ja mūsu tagad jau esošo dabas taku pagarinātu un izveidotu kompleksu tūrisma produktu, t. i. izstrādātu un iedzīvinātu tūrisma maršrutu, kas ietu arī caur ciema kultūrvēsturiskajiem objektiem. Tikai problēma tāda, ka dabas taka atrodas Mergupes kreisajā, bet Mālpils ciems labajā pusē. Vajadzīgs kājāmgājēju tilts pāri Mergupei. Izstrādājam atbilstošo maršrutu un atkal rakstām projektu EZF līdzekļu piesaistei un atkal projekts ar nosaukumu “Pieejamības nodrošināšana tūristiem līdz Mālpils novada kultūrvēstuskajiem un dabas objektiem” tiek apstiprināts un pabeigts 2015. gada sākumā. Tā ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts gājēju tiltam pāri Mergupei Mālpils viduslaiku pilskalna pakājē, izbūvēts pats tilts, saskaņā ar projektu, labiekārtota pilskalna pakājē esošā avotiņa teritorija – izbūvēta ozolkoka ūdenstvertne, izbūvēts tiltiņš pāri avotiņa “izgrauztajai” gravai, attīrīta avotam piegulošā teritoriju no krūmiem un kritušiem kokiem, projekta kopējās izmaksas sastādīja vairāk nekā 28000 EUR, t. sk. ~ 4500 Mālpils novada domes līdzfinansējums.

   

Kad tūrisma maršruts ir gatavs un reāli izmantojams, bija nepieciešams apgādāt to ar informāciju par maršruta gaitā sastopamajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem. 2014. gadā rakstam kārtējo projektu, tagad jau ELFLA līdzekļu piesaistei ar nosaukumu “Tūrisma informatizācijas sistēmas ieviešana Mālpils novadā” un atkal projekts tiek apstiprināts un pabeigts š. g. martā. Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti 20 dažādu izmēru informācijas stendi un planšetes aptuveni 8 km garā tūrisma takas maršrutā pie dažādiem Mālpils kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, izgatavotas un uzstādītas 15 vienvirziena un divvirziena norādes. Projekta izmaksas sastādīja nepilnus 7500 EUR.

  

Pēdējā brīdī, kad tika paziņots, ka Zivju fondā vēl ir palikuši pāri nelieli naudas līdzekļi, 2014. gada beigās uzrakstījām un iesniedzām izvērtēšanai projektu ar nosaukumu “Dzīvās dabas objektu ekspozīcijas sagatavošana, izgatavošana un uzstādīšana Mālpils novadā”. Šeit ideja bija sekojoša: Informēt tūristus par visa maršruta gaitā satopamo koku, krūmu, augu nosaukumiem, izskatu, aprakstiem, par Mergupē dzīvojošām zivīm, to makšķerēšanas noteikumiem un atbilstošiem sodiem, ja noteikumi pārkāpti, par Mergupes krastos sastopamajiem dzīvniekiem un putniem, to izskatu un dzīvesveidu. Arī šis projekts tiek apstiprināts un tuvākajā laikā pabeigts. Tā ietvaros tiks uzstādīti 50 atbilstošie informatīvo materiālu stendi, kā arī 10 atkritumu urnas. Projekta izmaksas sastādīja nepilnus 3500 EUR.

Visa augstākminētā rezultātā Mālpils iedzīvotāji ir ieguvuši savu kompleksu tūrisma produktu, ko izmantot pašiem un piedāvāt Mālpils viesiem. Uz šīs caur LEADER pieeju radītās tūrisma infrastruktūras pamata Mālpils vidusskolā ir izstrādāta un apstiprināta jauna izglītības programma, kas saistīta ar tūrisma specialitāti, kura tagad tiek piedāvāta vecāko klašu skolniekiem, tās realizācijai atrasti naudas līdzekļi zinoša pedagoga algošanai. Ja vēl ņem vērā arī to apstākli, ka mūsu biedrības idejas tiek atbalstītas arī no Mālpils novada domes deputātu puses, to realizēšanai piešķirti arī naudas līdzekļi, tas iedvesmo un iedrošina mūs optimistiski raudzīties nākotnē ar domu jau jaunajā LEADER pieejas programmēšanas ciklā realizēt jaunas ar tūrismu (un netikai) saistītas idejas. Piemēram izbūvēt skatu torni mūsu ciema augstākajā vietā – Sauleskalnā, ierīkot autotransporta stāvlaukumus u. c. Aicinām arī citas organizācijas izmantot mums visiem lauku iedzīvotājiem pieejamās LEADER pieejas iespējas.

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs
 

Atpakaļ