Biedrības “Mālpils zivīm” statūti

LR Makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana

Iegādāties licenci - ePakalpojumi.lv

Iegādāties licenci - Manacope.lv

Anketas un iesniegumi
Mūsu draugi

Zivju resursu papildināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs

Zivju resursu papildināšana Mālpils novada ūdenskrātuvēs - Mālpils zivīm

 Biedrība “Mālpils zivīm” šī gada janvārī iesniedza projekta pieteikumu valsts atbalsta saņemšanai zivju resursu papildināšanai Mālpils novada ūdeņos no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar nosaukumu “ZIVJU RESURSU PALIELINĀŠANA MĀLPILS NOVADA ŪDENSKRĀTUVĒS”, kurš paredzēja pavairot Mālpils HES un Brūnu HES ūdenskrātuves ar vairāk nekā 10000 līdaku mazuļiem par kopējo summu 5000 EUR, t.sk. 1000 EUR – Mālpils novada domes līdzfinansējums.

Izvērtējot mūsu pieteikumu un Zivju fondā pieejamos līdzekļus, Zivju fonda vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu finansējumu nepiešķirt, pamatojot savu lēmumu ar to, ka fondā nav pietiekoši daudz līdzekļu, lai apmierinātu visus vairāk nekā 60 pieteiktos projektus no visas Latvijas.

 

Maijā, biedrība negaidīti saņēma Zivju fonda vēstuli ar lēmumu, ka projekts tomēr daļēji apstiprināts un tā realizācijai piešķirti naudas līdzekļi 1536.10 EUR apmērā no Zivju fonda 1500 līdaku mazuļu ielaišanas Brūnu HES ūdenskrātuvē un 2500 līdaku mazuļu ielaišanai Mālpils HES ūdenskrātuvē. Projekts jārealizē līdz 31. oktobrim.

 

Un tā š.g. 15. oktobrī šī projekta ietvaros paredzētie līdaku mazuļi tika ielaisti Mālpils HES, gan Brūnu HES ūdenskrātuvēs. Protams, no mūsu biedru redzes loka, labāk būtu, ja tiktu atbalstīts pasākums sporta makšķerēšanai interesantāku zivju sugu pavairošanai, piemēram, karpu un līņu sugām.

Bet kā izrādījās, tad Zivju fonds atbalsta tikai atsevišķu zivju sugu pavairošanu Latvijas upēs, ezeros un citās ūfenskrātuvēs. Tāpēc, rakstot projekta pieteikumu, bija jāizvēlas konkrētas pieejamās zivju sugas. Mēs izvēlējamies līdakas un pamatojām savu izvēli ar to, ka mūsu ūdenskrātuvēs ir stipri savairojušās mazvērtīgās zivis, kas sava lielā skaita un nelielā izmēra dēļ stipri traucē makšķerēšanas sporta cienītājiem iegūt augstvērtīgāku zivju sugu trofejas ar lielākiem izmēriem un svaru.

Vienvasaras līdakas mums tika  piegādātas no Z/S “Kalves” Krustpils novada Kūku pagasta. Par cik Mālpils novada dome savu līdzfinansējumu saglabāja pilnā apmērā, tad faktiski kopējās projekta izmaksas sastādīja vairāk nekā 2500 EUR.

 

Biedrības “Mālpils zivīm” valdes priekšsēdētājs Vladislavs Komarovs

 

 

Atpakaļ